Trin-for-trin guide

Ansøgning om tilskud til luft-vand varmepumpe

Næste ansøgningsrunde er i september 2021

Snart åbnes der op for en ny boligforbedringspulje, som kan give dig et tilskud, hvis du erstatter oliekedel,
gasfyr, biokedel eller elvarme med en luft-vand varmepumpe med minimum A++ energimærke.

Gør dig klar til at søge her.

 1. Nedenstående satser er 2020 satser. For nuværende vides det ikke, om det vil være det samme i 2021.
 2. Der kan kun søges tilskud til boliger for helårsbeboelse.
 3. Der kan ikke søges tilskud til boliger med fjernvarmeforsyning, da de ikke er omfattet af tilskudsordningen.
 4. Tilskud gives til luft-til-vand varmepumper, der erstatter oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme. Varmepumpen skal forsyne radiatorer og gulvvarme, og have en indbygget varmtvandsbeholder eller være tilsluttet en ekstern beholder. Varmepumpen skal have opnået energimærkning A++ eller A+++ ved 55°C test temperatur.
  • Alle varmepumper har et lovbefalet energimærke. Ud for symbolet for radiator skal der stå A++ eller A+++. Energimærket er den mest sikre dokumentation for varmepumpens energiklasse.
  • I produktbrochurer fremgår energimærkningen ofte sammen med en temperaturangivelse, som fx ”Ydelse ved 55°C = A++” eller ”Ydelse ved 55°C = A+++”. Det skal fremgå, at mærkningen gælder for 55°C, ellers kan du ikke regne med at mærkningen er gyldigt for opnåelse af tilskud.
  • Bemærk, at det alene er selve varmepumpens energimærkning, der gælder for tilskudsberegningen. Nogen producenter opgiver også en systemvirkningsgrad, som kan være A+++, mens selve varmepumpen kun er A++. I dette tilfælde er det A++, der gælder for beregning af tilskud.
 5. Varmepumpen skal installeres af en godkendt virksomhed, og efter 1. april 2021 skal denne yderligere være VE godkendt. Virksomheden skal fremsende faktura på arbejdet til den, der har søgt tilskuddet. Der kan ikke opnås tilskud til gør-det-selv projekter.
 6. Du må gerne modtage tilbud på arbejdet, men arbejdet må ikke igangsættes og der må ikke være indgået bindende aftale om købet, før du har modtaget tilsagn om støtte.
 7. Du kan ikke modtage anden støtte til varmepumpen og således heller ikke få Håndværkerfradrag.
 8. Der ydes ét tilskud pr. adresse og tilskuddets størrelse beregnes alene ud fra boligens areal til beboelse, som det fremgår af boligens BBR registrering.

Tilskudssatser i parentes () er i høring til 8. marts 2021 og forventes vedtaget.

Areal til beboelse
m2

A++
Kr.
A+++
Kr.
Under 75 22.000  (19.000) 26.000  (23.000)
75 – 100 22.000  (20.000) 26.000  (24.000)
100 – 150 24.000  (21.000) 28.000  (26.000)
151 – 200 26.000  (23.000) 31.000  (28.000)
201 – 250 28.000  (25.000) 33.000  (31.000)
251 – 300 30.000  (27.000) 36.000  (33.000)
Over 300 31.000  (28.000) 37.000  (34.000)
 1. For at søge tilskud skal du dokumentere, at du ejer ejendommen.
  tinglysning.dk taster du ”forespørgsel uden log in” og vælger herefter ”fast ejendom”. Så indtastes adressen i søgefeltet, og herefter vælger du ”tingbog”. Under ”Adkomst mv.” vises, hvem der ejer ejendommen. Du kan tage et billede eller gemme et screenshot af skærmen. Senere skal oplysningen vedhæftes din ansøgning
 2. Her henter du en Tro & Love erklæring, hvor du bekræfter at opfylde ovenstående betingelser for tilskud.
  Når du søger tilskud til en varmepumpe, skal du kun sætte kryds i de fem bokse under ”Udfyldes af alle ansøgere”. Når du uploader den udfyldte Tro & Love erklæring, sammen med din ansøgning, skal du huske at underskrive den først, selvom du logger ind med din NemId.
 3. Det kan være en fordel at gemme oplysningen om ejerskab fra Tinglysning og Tro & Love erklæringen i samme mappe, så er de ligger klar til at uploade senere, når du skal ansøge.

Trin for trin

Sådan søger du tilskud til egen bolig

Bemærk – Når du skal søge tilskud til en varmepumpe, skal boligens energimærke ikke anvendes, det gælder kun for andre energiforbedringer

Trin 1 – Login på Energistyrelsens portal

Bemærk – Der bliver først åbnet for ansøgninger den 7. April
Klik her, så kommer du direkte ind på ansøgningen. Du skal logge på med NemId.

Trin 2 – Min profil

Når du er logget på, ser du tre overskrifter:

Inviter hovedansvarlig
– springer du over, da det anvendes hvis andre udfylder for dig

Personlige oplysninger
– udfyld eller tjek oplysningerne er korrekte. Husk, at sætte kryds i boksen ved ”Notificér”, hvis den ikke allerede er markeret, så får
du oplysninger i sagen direkte i din eboks.

Adresse oplysninger
– udfyld eller tjek oplysningerne er korrekte.

> Tryk ”Næste” i nederste højre hjørne

Trin 3 – Oplysninger om boligen

Øverst under ”Adresse” klikker du i boksen Adressen for renoveringsprojektet er den samme som den angivne under ”Min profil”

Find ”Bygningstype” midt på siden
– Vælg din boligtype ved at trykke på pilen i boksen.

Nederst på siden finder du ”Krav om energimærkning
– I boksen ”Indtast boligens energimærkningsnummer” skrives ”0” (nul), da der ikke er krav om energimærke ved ansøgning om tilskud til varmepumpe.

> Tryk ”Næste” i nederste højre hjørne

Trin 4 – Oplysninger om anlægget

Scroll til nederst på siden, hvor du finder ”Konvertering til varmepumpe”.
– Her klikker du i boksen, og angiver du ønsker at ansøge.
– Ved at klikke på pilen kan du vælge, hvilken type varmepumpe du søger tilskud til.
– Husk at angive den nuværende varmekilde i den nederste boks.

Trin 5 – Kun for virksomheder

Tryk ”Næste” i nederste højre hjørne, og spring denne side over, da den kun gælder for virksomheder.

Trin 6 – Tilføj dine filer

Tryk på ”Tilføj filer” og vælg dine filer ”Tinglysning” og ”Tro & Love erklæring

> Tryk ”Næste” i nederste højre hjørne

Trin 7 – Tjek oplysninger og send

Tjek dine indtastninger er korrekte ned over siden.
> Tryk ”Indsend” i nederste højre hjørne.

Landsdækkende forhandlere 

Kontakt din nærmeste Fujitsu-
forhandler og få et godt tilbud.

Klik her og se mere

Trin-for-trin guide

Ansøgning om tilskud til luft-vand varmepumpe

Pr. 15/10 2020 trådte nye tilskudsregler i kraft, som kan give dig op til kr. 37.000 i tilskud, hvis du erstatter oliekedel,
gasfyr, biokedel eller elvarme med en luft-vand varmepumpe med minimum A++ energimærke.

Den 7. april klokken 10:00 åbner en ny pulje op. Gør dig klar til at søge her.
Der er nye tilskudssatser i høring, som fremgår længere nede.

 1. Nedenstående satser er 2020 satser. For nuværende vides det ikke, om det vil være det samme i 2021.
 2. Der kan kun søges tilskud til boliger for helårsbeboelse.
 3. Der kan ikke søges tilskud til boliger med fjernvarmeforsyning, da de ikke er omfattet af tilskudsordningen.
 4. Tilskud gives til luft-til-vand varmepumper, der erstatter oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme. Varmepumpen skal forsyne radiatorer og gulvvarme, og have en indbygget varmtvandsbeholder eller være tilsluttet en ekstern beholder. Varmepumpen skal have opnået energimærkning A++ eller A+++ ved 55°C test temperatur.
  • Alle varmepumper har et lovbefalet energimærke. Ud for symbolet for radiator skal der stå A++ eller A+++. Energimærket er den mest sikre dokumentation for varmepumpens energiklasse.
  • I produktbrochurer fremgår energimærkningen ofte sammen med en temperaturangivelse, som fx ”Ydelse ved 55°C = A++” eller ”Ydelse ved 55°C = A+++”. Det skal fremgå, at mærkningen gælder for 55°C, ellers kan du ikke regne med at mærkningen er gyldigt for opnåelse af tilskud.
  • Bemærk, at det alene er selve varmepumpens energimærkning, der gælder for tilskudsberegningen. Nogen producenter opgiver også en systemvirkningsgrad, som kan være A+++, mens selve varmepumpen kun er A++. I dette tilfælde er det A++, der gælder for beregning af tilskud.
 5. Varmepumpen skal installeres af en godkendt virksomhed, og efter 1. april 2021 skal denne yderligere være VE godkendt. Virksomheden skal fremsende faktura på arbejdet til den, der har søgt tilskuddet. Der kan ikke opnås tilskud til gør-det-selv projekter.
 6. Du må gerne modtage tilbud på arbejdet, men arbejdet må ikke igangsættes og der må ikke være indgået bindende aftale om købet, før du har modtaget tilsagn om støtte.
 7. Du kan ikke modtage anden støtte til varmepumpen og således heller ikke få Håndværkerfradrag.
 8. Der ydes ét tilskud pr. adresse og tilskuddets størrelse beregnes alene ud fra boligens areal til beboelse, som det fremgår af boligens BBR registrering.

Tilskudssatser i parentes () er i høring til 8. marts 2021 og forventes vedtaget.

Areal til beboelse
m2

A++
Kr.
A+++
Kr.
Under 75 22.000
(19.000)
26.000
(23.000)
75 – 100 22.000
(20.000)
26.000
(24.000)
100 – 150 24.000
(21.000)
28.000
(26.000)
151 – 200 26.000
(23.000)
31.000
(28.000)
201 – 250 28.000
(25.000)
33.000
(31.000)
251 – 300 30.000
(27.000)
36.000
(33.000)
Over 300 31.000
(28.000)
37.000
(34.000)
 1. For at søge tilskud skal du dokumentere, at du ejer ejendommen.
  tinglysning.dk taster du ”forespørgsel uden log in” og vælger herefter ”fast ejendom”. Så indtastes adressen i søgefeltet, og herefter vælger du ”tingbog”. Under ”Adkomst mv.” vises, hvem der ejer ejendommen. Du kan tage et billede eller gemme et screenshot af skærmen. Senere skal oplysningen vedhæftes din ansøgning
 2. Her henter du en Tro & Love erklæring, hvor du bekræfter at opfylde ovenstående betingelser for tilskud.
  Når du søger tilskud til en varmepumpe, skal du kun sætte kryds i de fem bokse under ”Udfyldes af alle ansøgere”. Når du uploader den udfyldte Tro & Love erklæring, sammen med din ansøgning, skal du huske at underskrive den først, selvom du logger ind med din NemId.
 3. Det kan være en fordel at gemme oplysningen om ejerskab fra Tinglysning og Tro & Love erklæringen i samme mappe, så er de ligger klar til at uploade senere, når du skal ansøge.

Trin for trin

Sådan søger du tilskud til egen bolig

Bemærk – Når du skal søge tilskud til en varmepumpe, skal boligens energimærke ikke anvendes, det gælder kun for andre energiforbedringer

Trin 1 – Login på Energistyrelsens portal

Bemærk – Der bliver først åbnet for ansøgninger den 7. april
Klik her , så kommer du direkte ind på ansøgningen. Du skal logge på med NemId.

Trin 2 – Min profil

Når du er logget på, ser du tre overskrifter:

Inviter hovedansvarlig
– springer du over, da det anvendes hvis andre udfylder for dig

Personlige oplysninger
– udfyld eller tjek oplysningerne er korrekte. Husk, at sætte kryds i boksen ved ”Notificér”, hvis den ikke allerede er markeret, så får
du oplysninger i sagen direkte i din eboks.

Adresse oplysninger
– udfyld eller tjek oplysningerne er korrekte.

> Tryk ”Næste” i nederste højre hjørne

Trin 3 – Oplysninger om boligen

Øverst under ”Adresse” klikker du i boksen Adressen for renoveringsprojektet er den samme som den angivne under ”Min profil”

Find ”Bygningstype” midt på siden
– Vælg din boligtype ved at trykke på pilen i boksen.

Nederst på siden finder du ”Krav om energimærkning
– I boksen ”Indtast boligens energimærkningsnummer” skrives ”0” (nul), da der ikke er krav om energimærke ved ansøgning om tilskud til varmepumpe.

> Tryk ”Næste” i nederste højre hjørne

Trin 4 – Oplysninger om anlægget

Scroll til nederst på siden, hvor du finder ”Konvertering til varmepumpe”.
– Her klikker du i boksen, og angiver du ønsker at ansøge.
– Ved at klikke på pilen kan du vælge, hvilken type varmepumpe du søger tilskud til.
– Husk at angive den nuværende varmekilde i den nederste boks.

Trin 5 – Kun for virksomheder

Tryk ”Næste” i nederste højre hjørne, og spring denne side over, da den kun gælder for virksomheder.

Trin 6 – Tilføj dine filer

Tryk på ”Tilføj filer” og vælg dine filer ”Tinglysning” og ”Tro & Love erklæring

> Tryk ”Næste” i nederste højre hjørne

Trin 7 – Tjek oplysninger og send

Tjek dine indtastninger er korrekte ned over siden.
> Tryk ”Indsend” i nederste højre hjørne.

Landsdækkende
forhandlernetværk

Kontakt din nærmeste Fujitsu-forhandler
og få et godt tilbud.

Se mere