Klimalux A/S • Bodøvej 2 • 5700 Svendborg • DK • Telefon 63223333 • Fax 63223334
Godt Indeklima
Vi bruger størstedelen af vores tid inden døre, og det er derfor af største vigtighed for både velbefindende og sundhed, at indeklimaet er godt.
Dette afhænger af flere faktorer såsom temperatur, luftens indhold af fugt, støv, bakterier, lugt m.m.
Alt sammen faktorer som en varmepumpe også har indflydelse på.

Der er seks helt enkle forholdsregler, som kan give dig et bedre indeklima.
• Luft ud – fem til ti minutter – 3 gange dagligt.
• Sørg for god ventilation som sikrer konstant luftskifte, særligt i køkken og bad.
• Sæt varme på – en rumtemperatur på 20-22 grader er passende. En lavere temperatur øger fugten i boligen.
• Begræns fugtkilderne – tøjtørring, madlavning, bad og våd rengøring skal altid kombineres med ekstra udluftning.
• Hold boligen ren – støvsugning, vask af glatte gulve, aftørring af flader og oprydning er også vigtigt for et godt indeklima.
• Begræns sundhedsskadelige stoffer i boligen og vælg kemiske produkter med omtanke.
Opnå bedre indeklima med en varmepumpe.
En varmepumpe kan hjælpe dig et godt stykke af vejen med at opnå et bedre indeklima. Med en
varmepumpe kan man sikre den rette temperatur, og eksempelvis Fujitsu's varmepumper er udstyrede med en eller flere former for filtre, som gør at de kan rense luften for støv, bakterier og luftpartikler.

Vær også opmærksom på at eksempelvis brug af en brændeovn udskiller mange skadelige partikler. Selv med den bedste ovn, skorsten og korrekt brug, så udsender brændeovne mange 100 gange flere skadelige partikler end olie og gas. Men netop derfor er en varmepumpe et rigtig godt supplement til brændeovnen, som udover at give varme også kan filtrere og rense luften, samt benyttes til blot at fordele den varme luft fra brændeovnen bedre.

Du kan bl.a. læse mere om indeklima her:
Miljøstyrelsen

www.mst.dk
Astma- og Allergiforbundet
www.astma-allergi.dk
Information om skimmel
www.skimmel.dk